Akder - Akışkan Gücü Derneği

AKDER Akışkan Gücü Derneğinin XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2016 tarihinde TAKSİM The Marmara Otelinde gerçekleştirildi.

Divan Heyetine başkan olarak Arman MİNASYAN, Sekreter üyeler olarak da Şahin EMİR ve M. Sami SERİN seçildiler.

Yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ATILGAN kürsüye davet edildi. 

X. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ATILGAN hizmet verilen geçmiş 2 yıl ile ilgili yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler sundu.  

Özet olarak aşağıdaki hususları ifade etmiştir.

 

 1. Türkiye ve dünyayı ilgilendiren; Çin ekonomisindeki zayıflama, Mülteci sorunu, Rusya krizi, 2015 yılında yaşanan 2 genel seçimin verdiği sıkıntı, komşu ülkelerde yaşanan iç savaş ve dövizin kontrol edilemeyen yükselişi gibi konulara rağmen, sektörümüz dinamizmini korumayı başarmıştır, az da olsa yükselme kaydetmiştir.
 2. UAGEM eğitimleri artan bir hızla devam etmektedir. İş yerlerinde eğitim talepleri artmakta, sektör içinde ve genel olarak sanayi kuruluşlarınca daha tanınır hale gelmekteyiz. Bugüne kadar 1500 den fazla mühendis ve teknisyene eğitimler verilmiştir. 2015 yılında eğitim merkezi UAGEM için CETOP akreditasyonu alınarak daha enternasyonal bir hüviyet kazandırılmıştır.
 3.  Avrupa Akışkan Gücü Komitesi CETOP ile olan ilişkilerin çok verimli bir şekilde devam ettirilmektedir.  İstatistik, eğitim, pazarlama ve teknik konularda iş birliğimiz sıcak bir şekilde devam etmektedir.
 4. TSE ile teknik standartlar konusunda çalışmaya devam ettiklerini, Ayna Komite üzerinden katkılarımız sürmektedir.
 5. HPKON 2014’ün gerçekleşmesi sırasında her türlü destek verilmiş olup, 2015 yılı Kasım ayında düzenlediğimiz toplantıda, kongrenin daha başarılı olabilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır.
 6. Geçmiş 2 yıl içinde OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, MTG Makine Tanıtım Grubundan çok destek aldıklarını; bu destek ile Avrupa’da 4 fuara, Japonya ve ABD’de birer fuara katılınmıştır.
 7. OAİB desteği ile faaliyet gösteren MSSP Makine Sanayi Sektör Platformu bu dönemde bir federasyona MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonuna dönüştürülerek tüzel kişilik kazandırılmıştır.
 8. 2013 yılı sonundan itibaren bir AKDER Bülteni çıkarılmaya başlanmıştı. Bugün elinizde 9. sayısı bulunmaktadır. Bundan sonra daha da geliştirilmesini dilemekteyiz.
 9. Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda fazlaca gayret göstermeye çalıştık ancak, üniversitelerin kendilerine has yapıları dolayısıyla pek de başarılı olamadık.
 10. Bu dönemde AKDER Üye Rehberini yeniledik Üye rehberini CETOP tek yıllarda biz çift yıllarda yayınlamaya devam ettik.
 11. Bu dönem derneğimize 4 yeni üye katılmış olup, böylece sektörün %80’den fazlasını bünyemize kattığımızı düşünüyoruz.
 12. Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Arden AREVYAN tarafından dernek ve iktisadi işletmenin mali durum tabloları okundu.

Daha sonra Denetleme Kurulu raporu okundu. 

Yönetim ve Denetim Kurulları raporları müzakere edildi. Yapılan oylamada her 2 kurul da oy birliği ile ibra edildi.

Daha sonra Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016-2017 yılı taslak bütçesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

2016 ve 2017 yılı için yıllık üye aidatı ve yeni üye giriş aidatlarının tutarları tartışıldı ve Yönetim Kurulu tarafından önceden planlanmış olan tutarlar oy birliği ile kabul edildi. 

Yönetim Kurulu tarafında hazırlanan tüzük değişikliği okundu, tartışıldı, bazı ek ve düzeltmeler yapıldıktan sonra oybirliği ile kabul edildi. Önemli değişiklik olarak; daha önce Yönetim Kurulu içinde bulunan Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yerine Başkan Yardımcılığı ihdas edilmesi, dernek üyeliğinin kişiler değil tüzel kişi olan şirketlerden oluşması kabul edildi. 

Daha sonra gündemin seçim maddesine geçildi ve dernek kurulları ile kurulacak olan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu delegeleri seçildiler.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri orada kısa bir toplantı yaparak görev bölümü yaptı.

Yeni AKDER Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

 1. Suat DEMİRER, Yönetim Kurulu Başkanı, DEMİRER Teknolojik Sist Ltd. Şti./ANKARA
 2. M. Semih KUMBASAR, Başkan Yardımcısı HİDROPAR İZMİR Hidrolik Ltd. Şti./İZMİR,
 3. Altan BAĞATUR, Muhasip Üye, HYDAC Ltd. Şti./İSTANBUL
 4. Süleyman KARA, Üye, HİD-TEK Ltd. Şti./BURSA
 5. Sevda Kayhan YILMAZ, Üye, KAYAHAN A. Ş./KONYA
 6. Servet AKKAYNAK, Üye, BOSCH REXROTH A. Ş./KOCAELİ
 7. Osman TÜRÜDÜ, Üye, FESTO A. Ş./İSTANBUL