Akder - Akışkan Gücü Derneği

 

 1. İş kolumuzda faaliyet gösteren üretici, temsilci ve satıcı statüsündeki firmaları bünyesinde toplamak.
 2. Danışma ve tavsiye merkezi olarak hizmet vermek
 3. Problemleri tartışmak, çözüm üretmek ve bilgilendirmek
 4. Eğim kurumları ile eşgüdümlü çalışmak ve  projelerini teşvik etmek .Personel eğitimi için işbirliğine gitmek istatistiki bilgiler üretmek.
 5. Teknik standart, yönetmenlik ve uygulamaların güncel hale gelmesi için ilgili birimlere öncülük etmek.
 6. Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara toplu katılım sağlamak.
 7. İş kolumuzda ticari ahlakın korunmasına ve alan ile satan arasındaki hukuku korumak.
 8. Endüstride tanınmış, kaliteyi garanti eden yöntemlerin kullanılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek .
 9. Yurtdışı seyahat ve fuarlar vasıtasıyla ihracat imkanları yaratmak.
 10. Ülke ekonomisine  fayda sağlayıcı teknoloji transferlerini teşvik etmek, kullanıcıları bilinçlendirmek.
 11. Üyelerin genel ilgilerine uygun iş, pazarlama ve ticari bilgileri sağlamak.