Akder - Akışkan Gücü Derneği

 

AKDER Akışkan Gücü Derneğinin XII. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2018 tarihinde TAKSİM Grand Hyatt Otelinde gerçekleştirildi.

 

Başkan Suat DEMİRER’in genel kurulu açmasını takiben, Divan Heyetine başkan olarak H. Cengiz CELEP, Sekreter üyeler olarak da Necip ÇAYAN ve Emre SEMİZ seçildiler.

Yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı Suat DEMİRER faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye davet edildi.

XI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak Suat DEMİRER hizmet verilen geçmiş 2 yıl ile ilgili yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler sundu.   

Özet olarak aşağıdaki hususları ifade etmiştir.

1. Başarı ile devam etmekte olan AKDER Hidrolik Pnömatik eğitimleri 2017 yılında daha iyi bir noktaya gelmiştir. Bu yıl içinde eğitim alan mühendis ve teknisyen sayısı 634’e ulaşmıştır. Sanayi içinde tanınırlığımız daha da yükselmiştir. Eğitimler daha çok kurumlara kaymış ve yerinde eğitim hız kazanmıştır. Bu dönemde ilk defa yurt dışından bir talep olmuş ve Pakistan’da da 1 haftalık bir Hidrolik eğitimi verilmiştir. Eğitim maksadıyla kurulmuş olan İktisadi İşletme 2017 yılını az da olsa bir kar ile kapatmıştır.

2. Avrupa Derneği CETOP ile ilişkiler gayet sıcak bir şekilde devam etmiştir. Derneğimiz önceki başkanlarından üyemiz Ahmet SERDAROĞLU, 3 yıl CETOP Başkan Yardımcılığı, 3 yıl CETOP Başkanlığı görevini tamamlamış, 3 yıl süre ile de Başkanlık Konseyinde görevini sürdürecektir.

3. Teknik standartlar konusunda kurulan Ayna Komite üzerinden yeni standartlara görüş verilmesi faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu arada mevcut ISO akışkan gücü standartlarının tamamı MTG Makine Tanıtım Grubu desteği TSE’den satın alınmış ve dernek arşivine kaydedilerek üyelerin istifade etmesi sağlanmıştır.

4. Bu dönemde bir de olumsuzluk yaşanmıştır. Ülkemiz makine sanayiinin özellikle yurt dışında tanıtımı için önemli gayretler gösteren bu konularda AKDER gibi makine sanayii derklerine destekler de veren MTG Makine Tanıtım Grubu çıkarılan bir yasa ile kapatılmıştır.

5. 2017 yılında İzmir’de VIII.’si yapılan HPKON 2017 için her türlü destek verilmiş ve başarılı bir kongre gerçekleştirilmiştir.

6. Her tür makine imalat sanayiini temsil eden dernekler bir araya gelerek kurulan MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ile yakın ilişkiler kurulmuş, resmi kuruluşlarla tek elden temas kurulması sağlanmıştır.

7. Üye rehberimiz iki dilli olarak 2017 yılında yeniden basılmış, sektörel haber verme niteliğinde olan AKDER BÜLTEN’in 14. Sayısı basılmıştır. Dernek logomuz değiştirilerek daha modern bir hale getirilmiştir.

8. Mühendis Belgelendirme ve Makine Projeleri Kayıt ve Tescil Yönetmeliği çalışmaları yapılmıştır. 

9. Bu dönemde dernek üyesi sayımız 76 olmuştur. 2 üye iş değişikliği nedeniyle üyelikten ayrılmış, 2 firma da yeni üye olmuştur.

Daha sonra Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Altan BAĞATUR tarafından dernek ve iktisadi işletmenin mali durum tabloları, mizan ve gelir-gider tabloları sunuldu.

Denetleme Kurulu Başkanı Arden AREVYAN tarafından Denetleme Raporu sunuldu. 

Yönetim ve Denetim Kurulları raporları müzakere edildi. Yapılan oylamada her 2 kurul da oy birliği ile ibra edildi.

Daha sonra gündemin seçim maddesine geçildi ve dernek kurulları ile MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu delegeleri seçildiler. 

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri orada kısa bir toplantı yaparak görev bölümü yaptı.

Yeni AKDER Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

1. M.Semih KUMBASAR, Yönetim Kurulu Başkanı, HİDROPAR İZMİR/İZMİR

2. Osman TÜRÜDÜ, Başkan Yardımcısı, FESTO/İSTANBUL 

3. Ebru DALKIRAN PIDİK, Muhasip Üye, HİPAŞ/İSTANBUL

4. Sevda KAYHAN YILMAZ, Üye, KAYAHAN/KONYA

5. Hasan Fehmi CİVAN, Üye, BOSCH REXROTH/KOCAELİ

6. Mark MİNASYAN, Üye, MERT TEKNİK/İSTANBUL

7. Emre SEMİZ, Üye, POLİMER KAUÇUK/İSTANBUL