Akder - Akışkan Gücü Derneği

Bu yılın CETOP Genel Kurul Toplantısı 26-28.09.2018 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapıldı.

Bu toplantıya derneğimizi, temsilen YK Başkanı Semih KUMBASAR, CETOP Başkanlık Konseyi Üyesi sıfatıyla Ahmet SERDAROĞLU ve Genel Sekreter Abdullah PARLAR katıldılar.

 

26.09.2018 tarihinde akşam vakti kalınan otelde bir resepsiyon ile başlayan toplantı 27 ve 28 Eylül tarihlerinde tarihi eski parlamento binası içinde bulunan salonlarda tamamlandı.

27 Eylül 2018 tarihli toplantılarda; Pazarlama ve İletişim, Ekonomik ve Eğitim konularında ilgili CETOP YK Üyeleri sunumlar yaptılar. Konular tartışıldı. Pazarlama konuları arasında İstatistik konusu üzerinde fazlaca duruldu. CETOP bölgesi dışı ülkelerden ABD, Japonya, Tayvan, Çin, Hindistan, Meksika ve Kanada da istatistik bilgilerini göndermektedirler. Rusya, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerin de dahil olması için temaslar kurulması kararlaştırıldı.

İstatistik konusunun geliştirilmesi için Genel Kurul öncesi üye derneklerden katılım talep edilmişti. Biz de AKDER olarak Doğan K. Hacıahmet ve Adis Değirmencioğlu isimli arkadaşlarımızı bildirmiştik. 18 üyeli CETOP’dan sadece 10 civarında derneğin isim bildirdiği sunumlarda ifade edildi.  

Teknik konularda ilgili komite başkanı kendi konusu ile ilgili sunum yaptı. Özellikle AB regülasyonları üzerinde duruldu ve bunların takip edildiği ve katkı verildiği ifade edildi.  WEEE Directive, Ecodesign Direktive, Machine Directive çalışılan konular arsındadır.

Eğitim konusu CETOP içinde önemli takip edilen konular arasında Hidrolik Seviye 1, 2 ve 3 yenilendi ve web sitesinde yayınlandı. Pnömatik için halen çalışılıyor. Elektroniğin hızla yayılması dolayısıyla Hidrolik eğitiminin de tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu çalışmalar için üye derneklerden destek istendi. Biz de arkadaşlarımızdan Necip ÇAYAN ve İsmail Seda GÖRGÖREN isimlerini bildirdik.

Danimarka Akışkan GÜCÜ Derneği(BITVA) yeni üye olarak ev sahipliği yaptı. Böylece CETOP üyesi dernek sayısı 18 oldu.

Yukarıda anlatılan konularla ilgili bütün sunumlar derneklere gönderilecek. Biz de üyelerimizi bilgilendireceğiz.

Ayrıca son gün yapılan toplantıda 2019 CETOP Genel Kurulunun Çek Cumhuriyetinde, 2020 yılında ise İtalya’da yapılması kararlaştırıldı.

Ekte toplantıdan bazı resimleri bilgilerinize sunuyoruz.

 

Abdullah PARLAR

04.10.2018