Akder - Akışkan Gücü Derneği

 

Üyesi bulunduğumuz CETOP bir Avrupa Akışkan Gücü Komitesi olarak özellikle; İstatistik, eğitim, iletişim, AB Komisyonunda sektör lobisi, vb.  etkinliklerle Avrupa’da akışkan gücü alanında birleştirici bir rol onamaktadır.

 

İstatistik bunlar arasında önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. CETOP üyesi 18 Avrupa ülkesinin yanında; ABD, Japonya, Çin, Hindistan, Tayvan, Kanada ve Meksika gibi ülkeler de istatistik konusunda bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Bu bilgiler üyelerin erişebileceği şekilde CETOP web sitesinde yer almakta ve üye derneklere de bildirilmektedir. Biz de AKDER olarak bu bilgileri tüm üyelerimizle paylaşmaktayız.

İstatistik bilgilerinin geliştirilmesi ve daha sağlıklı bilgi toplanabilmesi için CETOP bir İstatistik Çalışma Grubu oluşturdu. Bu gruba dernek üyelerimizden bu konuda en çok katkı veren 2 arkadaşımız;  ENTEK’den Doğan Kemal HACIAHMET ve Mert Teknik’ten Adis DEĞİRMENCİOĞLU da katıldılar.

Frankfurt’ta 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda mevcut istatistik tablolarının geliştirilmesi, katılan ülke sayısının arttırılması, bilgilerin daha geniş çapta ve doğru olarak elde edilmesi gibi konular görüşüldü.

AKDER ile ilgili olarak da bir sorun vardı. İstatistik bilgiler ve trendler milli para bazında isteniyor ve biz de öyle hazırlıyorduk. CETOP’un uluslararası sunumlarda artış trendlerini grafiğe döktüğü zaman Türkiye’nin artışları çok yüksek olarak yansıyordu. Çünkü biz TL bazında trend bildiriyorduk. Enflasyon ve döviz kuru dikkate alınmıyordu.  Örnek olarak Almanya, İngiltere, Fransa…, %3-5 artış gösterirken Türkiye %25-30 gibi artışlarla çok göze batıyordu. Toplantıya katılan arkadaşlarımız bu konuyu iyi anlatmışlar ve kabul ettirmişler. Bundan sonra biz de trendleri Avro bazında hazırlayıp göndereceğiz.

 

Abdullah PARLAR

07.11.2018