Akder - Akışkan Gücü Derneği

Üyesi bulunduğumuz CETOP’un 2019 yılı Genel Kurul toplantısı 12-14.06.2019 tarihlerinde Çekya’nın Çesky Krumlov isimli küçük bir şehrinde yapıldı. 

 

Bu toplantıya derneğimiz adına YK Başkanımız Semih KUMBASAR ve Genel Sekreter Abdullah PARLAR katıldılar. CETOP Başkanlık Konseyi üyesi olan Ahmet SERDAROĞLU da bu toplantıya katılanlar arasında idi.

Yapılan seri toplantılarda; Pazarlama ve İletişim, Ekonomik, Eğitim, Teknik konular ve CETOP genel strateji raporu görüşüldü, tartışıldı.

Daha sonra Genel Kurul toplantısı adıyla bütün üyelerin katıldığı bir oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda 2019-2022 dönemi CETOP YK seçimleri yapılmıştır.

Sonuçta 2 değişiklikle YK’nın aynen devamına karar verilmiştir.

 

Yeni CETOP YK aşağıdaki gibi oluşmuştur:

 

1.      Stefan KÖNIG: Başkan, Danfoss/Almanya

2.      Arjan COPPENS: Başkan Yard.(Pazarlama), Bosch Rexroth/Hollanda

3.      Sten-Ove CLAESSEN: Başkan Yard.(Eğitim), Hydac/İsveç

4.      Carlo VERGANO: Başkan Yard.(Ekonomik), Duplomatic/İtalya-Yeni seçildi

5.      Stephane Briere: Başkan Yard.(Teknik), Poclain/Fransa-Yeni seçildi

 

Ayrıca Başkanlık Konseyi üyesi olarak:

 

1.      Amadio BOLZANI: Onursal Başkan

2.      Ahmet SERDAROĞLU: Geçmiş dönem Başkanı

 

Olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

 

İkinci günün sonlarında katılan ülke dernekleri kendi ülkeleri ile ilgili genel ekonomik tablo ve akışkan gücü satışları ile ilgili sunumlar yapmışlardır.

Bu sunumlar(Türkiye dahil) CETOP web sitesinde yayınlanmıştır.  Arzu eden AKDER Üyeleri bu bilgilere ulaşabilirler. Problem olması halinde AKDER’den destek alabilirsiniz.