Akder - Akışkan Gücü Derneği

14.10.2019 tarihinde Dünya Standartlar Günü dolayısıyla İSTANBUL’da bir zirve toplantısı yapıldı.

 

Bu toplantıya TSE Türk Standartları Enstitüsü adına Enstitü Başkanı Prof. Adem ŞAHİN ev sahipliği yaptı.

Toplantıda ISO International Organization for Standardization  Başkanı John WALTER, CENELEC European Committee Başkanı Dany STURTEWAGEN, IQNET the International Certification Network Başkanı Alex STOICHITOIU ve SMIIC The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries Genel Sekreteri Ihsan ÖVÜT de hazır bulundular.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yard. Hasan BÜYÜKDEDE de hükümet adına bu toplantıya katıldı.

Salonda daha çok makine ve diğer sektörlerde üretim yapan firma teknisyen ve temsilcileri hazır bulundular.

TSE Başkanı, ISO Başkanı, CENELEC Başkanı, IQNET Başkanı, SMIIC Genel Sekreteri ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yard. yaptıkları konuşmalarda standardın önemi ve dünya ticaretindeki yeri konularında genel bilgiler verdiler.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda yapılan panelde ISO standartlarının oluşumuna verilecek katkılar ve Ayna Komitelerin çalışma sistemleri tartışıldı. Özellikle tarım ürünlerine yönelik standart çalışmaları dikkat çekici idi.

Biz de sektörümüzle ilgili olarak kurduğumuz ve katkı verdiğimiz ISO TC 131(Fluid Power) standartları konusundaki Ayna Komite çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik ve bazı sıkıntıları da paylaştık.

Toplantının ana konularından birisi de AB ile Türkiye’nin birlikte finanse ettiği yeni bir standart alt yapı projesinin tanıtılması olmuştur. Bu proje ile özellikle standart taslaklarının hazırlık ve takibinin daha kolay olacağı ve AB ile uyumlu hale geleceği anlatıldı. Halen çalışmalar devam ediyor. Proje adı IPAII olan bu sistem tasarımının muhtemelen 2020’de deneme uygulamalarının başlatılacağı ve 2021 yılında da tam olarak devreye alınacağı ifade edildi.