Akder - Akışkan Gücü Derneği

 

Akışkan Gücü Nedir?

“Rüzgar değirmeni orada değil ama rüzgar orada”

Van Gogh

Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edlilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak aralarında basınç farkı olan iki ortam arasında akışkan davranışı gösterirler. Bu basınç farkından meydana gelen akış, aynı zamanda bir enerji de taşımaktadır. Van Gogh ‘un da ifade ettiği rüzgar örneğinde , çok yoğun ortamdan az yoğuna ilerleyen bir hava akımındaki enerji bir değirmen ile iş yapmak üzere güce dönüştürülebilir.

 

Endüstride yaygın kullanımından hareket edersek basınçlı yağın enerjisinden faydalanılan sistemler hidrolik, basınçlı havanın enerjisinden faydalananlar ise pnömatik sistemler olarak ifade edilmektedir. ( Latincede “hydro” ve “pneu” kökenli su ve hava kelimelerinden türemektedir. )

Bir Sistem Olarak Akışkan Gücü

Hidrolik ve Pnömatik sistemler en geniş çerçevede şu bileşenlerden oluşmaktadır;

  • Güç Transfer Ünitesi : Pompa veya Kompresör.Mekanik gücü akışkan güce çevirmeye yararlar.
  • Şartlandırıcılar : Filtre, regülatör, yağlayıcı, kurutucu, vs.. Akışkanın sistemde kullanılması gereken asgari temizlik, nemlilik, yağlılık ve basınç değerlerinde sisteme verilmesini sağlarlar.
  • İş Elemanları , silindirler , döner iş elemanları , vakum pedleri , vs.. akışkan gücünün mekanik güce dönüştürülmesine yararlar.
  • Akış Kontrol Elemanları : Yön valfleri , hız ayar valfleri , vs..akışı yönlendirmeye ve kontrol etmeye yararlar.
  • Baglantı Elemanları : Hortum , rakor , vs.. akışkanın iletimini sağlarlar.