Akder - Akışkan Gücü Derneği

CETOP, Avrupa’da halen 17 ülke akışkan gücü derneklerinin bir araya gelerek kurdukları bir komitedir. AKDER bu komiteye 2000 yılında üye olmuş ve faaliyetlerine katılmıştır. Halen bir üyemiz bu komitede başkan yardımcılığı, bir başka üyemiz de eğitim komitesi üyeliği yapmaktadır.

 

CETOP üye ulusal dernekler ve onların üyelerine teknik, istatistiki bilgiler aktaran, mesleki eğitim konusunda standartlar koyan ve destekleyen, kısaca akışkan gücü sektörünün Avrupa temsilciliği görevini yürüten bir kuruluştur.   Üye ülke ve derneklerle ilgili isim ve iletişim bilgilerini ilerdeki sayfalarda bulabilirsiniz.