Akder - Akışkan Gücü Derneği

Akder'in katkı Sağladığı Eğitim Kitapları

PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI ve UYGULAMA TEKNİKLERİ

Yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin ulaşılabilir olmasını sağlamak için ülkemizde ilk kez odamız tarafından gerçekleştirilen 1 kongrede, Hidrolik ve Pnömatik  teknolojisinin ülkemizdeki ve Dünya daki durumu değerlendirilmiş sonuç bildirgesinde de, bu alandaki yayın eksikliğinin giderilmesi için çaışma yapılması gerektiğinden hareketle yapılan çalışmalar baskıya hazırlanarak üyelerimizin ve sektörün hizmetine sunulmuştur.

 

Kitapta;

 • Pmömatiğin tanımı , özellikleri, uygulama alanları ve havanın şartlandırılması
 • Basınçlı Havanın Denetimi
 • Pnömatik Çalışma Elemanları
 • Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık ve Vakum Tekniği
 • Pmömatik Kontrol Devreleri
 • Enstrümantasyon Pnömatiği
 • Endüstriyel Pnömatik Devre Uygulamaları ve Semboller
 • Birim Tablosu, Ölçü Sistemleri ve Sözlük bölümleri yer almaktadır.

Yayın No: MMO / 2001 / 293, 160 sayfa

Basım Ay / Yıl: Ekim 2001

HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI ve UYGULAMA TEKNİKLERİ

Yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak , bilgi ve deneyimin  ulaşılabilir olmasını sağlamak için ülkemizde ilk kez odamız tarafından gerçekleştirilen 1. kongrede Hidrolik ve Pnömatik teknolojisinin ülkemizdeki ve Dünya daki durumu değerlendirilmiş sonuç bildirgesinde de, bu alandaki yayın eksikliğinin giderilmesi için çalışma yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu tespit doğrultusunda sektörün katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından bu kitap hazırlanmış ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Kitapta;

 • Hidroliğin Tanımı, Tarihçesi ve Uygulama Alanları
 • Hidroliğin Temel İlkeleri, Hidrolik Akışkanlar
 • Sızdırmaz Elemanlar, Yağ Temizliği, Filtrasyon
 • Hidrolik İletim Hatları ve Hidrolik Bağlantı Elemanları
 • Temel Devre Diyagramları ve Uygulamalar
 • Lojik Valfler, Oransal ve Servo Valfler
 • Kapalı Devre Hidrostatik Transmisyon
 • Örnek Hidrolik Devreler
 • Hidrolik Semboller, Birim Tablosu, Sözlük bölümleri yer almaktadır.

Yayın No: MMO / 2001 / 292, 276 sayfa

Basım Ay / Yıl: Ekim 2001