Akder - Akışkan Gücü Derneği

Ağaçtan meyve düşürmek için kullandığımız taş ve ağaç parçasından bu yana yüz binlerce yıl geçti. Bu süre içinde gerçekleştirdiğimiz teknolojik evrimimizin en önemli kilometre taşlarından birini de Akışkanlar mekaniği oluşturdu.

Bizler bu sistematiğin pratiğe indirgenmiş şekli olan hidrolik ve pnömatik konularının uygulayıcıları olarak çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir gereği olan kurumsallaşmanın ve doğal uzantısı olan birlikteliğin sektörümüze sağlayabileceği olanakları dikkate alarak sektör önderlerince ( Hidropar A.Ş. Mert Teknik A.Ş. ve Hidrel A.Ş.) uzun yıllar süren bir çalışmaya girildi. 1993 yılında bu çembere dâhil olan ( Uzay Makine Ltd ve Mahir Teknik A.Ş. ) yeni firmalar oluşumu ivmelendirdiler ve dernekleşme kararı için sektöre başvurma kararı alındı.

Sektörümüzü temsilen 01 Haziran 1993 tarihinde davet edilen 28 firma temsilcisi ile yapılan görüşmeler, neticesinde tabanın böyle bir oluşumu desteklediği görüldü, kuruluş çalışmalarının derhal başlatılması için Rafi Bilal başkanlığında bir tüzük hazırlama komitesi kuruldu.

Akışkan Gücü Derneği adı altında Şişli Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğumuz 03 Şubat 1994 tarih ve 651 kayıt no.lu başvurumuz uzun ve meşakkatli bir takip neticesinde karara bağlanarak derneğimizin kurulmuş olduğu

28 Kasım 1996 tarihinde tebliğ edildi.

Bizler aşağıda isimleri yazılı firma temsilcileri bu derneğin kurucu Yönetim Kurulu’nu oluşturma ve ülkemize bir kurum kazandırma onuru yaşadık.

  • Başkan: Rafi Bilal (Uzay Makine Ltd.)
  • Başkan Vekili: Selçuk Özkul (Hidrel A.Ş.)
  • Sayman: Arman Minasyan (Mert Teknik A.Ş)
  • Murakkıp: Okan Keten (Hidropak A.Ş.)
  • Murakkıp:  Ahmet Ceranoğlu (Farmtrak A.Ş.)
  • Üye: Mayir Gaon (Mahir Teknik A.Ş.)
  • Üye: Telemak K.Berberyan (Gem-fa Ltd.)

 

Aradan geçen 14 yıldan sonra AKDER’in uluslar arası akredite bir yapıya kavuşmuş olması, onu temsil etmiş olduğumuz ellerin maharetinin haklı bir neticesidir.