Akder - Akışkan Gücü Derneği

AKDER’in Vizyonu:

  • Sektörümüzde faaliyet gösteren şirketleri yaygın biçimde temsil eden,
  • Sektörel paydaşları nezdinde tanınan, saygı duyulan ve mutlaka görüşüne başvurulan, 
  • Sektör paydaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol  oynayan,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir referans kurumu olmak

 

AKDER’in Misyonu:

Hidrolik ve pnömatik sektörünün saygın kurumlarının gönüllü bir güç birliği oluşturan, özverili temsilcileri olarak; 

  • Ülke ekonomisinin gelişmesi, sektörümüzün güçlenmesi ve sektörümüzdeki şirketlerin ve onların müşterilerinin bundan karşılıklı yarar sağlaması amacıyla sektörümüze öncülük etmek; sektörel standart ve değerlerimizin oluşması ve işlerlik kazanması yönünde çalışmalar yürütme