Akder - Akışkan Gücü Derneği

Hidrolik devre elemanlarının anlatımında kesit üzerinden yapılmış flash animasyonlarından yararlanılmaktadır.

Böylece ekipmanların çalışma prensibi kolayca anlaşılmaktadır.

Ayrıca ekipmanların birbirleriyle olan etkileşiminin de daha kolay anlaşılması için devre animasyonları kullanılmaktadır.