Akder - Akışkan Gücü Derneği

1- Hidrolik Seviye-1 Tekrarı

  • Hidroliğin tanımı
  • Enerji iletim seçeneklerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Mekanik, Elektrik)
  • Uygulama alanları
  • Temel fizik sel büyüklüklerin açıklanması (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)
  • Pascal Kanunu, Hidrostatik Basınç, Akış Yasaları
  • Hidroliğin avantaj ve dezavantajları

 

1- Hidroliğin Temel Prensipleri

  • Hidroliğin tanımı
  • Enerji iletim seçeneklerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Mekanik, Elektrik)
  • Uygulama alanları
  • Temel fizik sel büyüklüklerin açıklanması (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)
  • Pascal Kanunu, Hidrostatik Basınç, Akış Yasaları
  • Hidroliğin avantaj ve dezavantajları
  • ISO 1219 standartlarına göre devre elemanlarının sembolleri

1- Pnömatiğin Temel Prensiplerinin tekrarı

  • Pnömatiğin tanımı
  • Enerji iletim seçeneklerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Mekanik, Elektrik)
  • Uygulama alanları
  • Basınçlı Havanın Özellikleri
  • Pnömatiğin avantaj ve dezavantajları
  • Temel fiziksel büyüklüklerin açıklanması (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)

1- Pnömatiğin Temel Prensipleri

  • Pnömatiğin tanımı
  • Enerji iletim seçeneklerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Mekanik, Elektrik)
  • Uygulama alanları
  • Basınçlı Havanın Özellikleri
  • Pnömatiğin avantaj ve dezavantajları
  • Temel fiziksel büyüklüklerin açıklanması (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)