Tüzüğümüz: Tıklayın


Kısa adı "AKDER" olan AKDER AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ, 1994 yılında sektörün önde gelen firmaları tarafından kurulmuştur.

AKIŞKAN; sektörümüzde genel olarak enerji dönüşümlerinde kullanılan yağ, su, hava, vb. sıvı ve gazlara Türkçe olarak verilen bir isimdir. İngilizce karşılığı Fluid’dir.

Genel tanımıyla akışkana bir elektrik motoru, bir içten yanmalı motor veya bir başka kaynaktan bir mekanik enerji yüklenir. Akışkan aldığı bu enerjiyi basınç ve debi olarak, bir başka yerde tekrar çeşitli şekillerde mekanik enerjiye dönüştürür ve bir iş elde edilmesini sağlar.

Pratik hayatta sıvılar için Hidrolik, gazlar için Pnömatik tabirini kullanırız. Hidrolik ve Pnömatik çok çeşitli makine ve teçhizatta ve özellikle de iş makinalarında, güvenli, pratik ve ucuz çözümler sunan bir teknolojidir.

İşte AKDER Türkiye’de Hidrolik ve Pnömatik sektöründe hizmet veren; imalatçı, ithalatçı ve distribütörlerden önde gelen firmaların bir araya gelerek kurdukları bir dernektir. Halen ülke çapında 82 üyeye sahip bulunmaktadır.

AKDER, tüzüğü gereği iştigal konusu ile ilgili olarak, üyeler arasında ve piyasada etik kuralların uygulanmasını, ülkemizde bu konuda kalite standartlarının oluşturulmasını, istatistiki bilgilerin toplanmasını, üyeleri ve kullanıcıların eğitimi için destek verilmesini ve gerekiyorsa bu eğitimi bizzat üstlenmeyi, üyelerinin ticari başarısı için fuar, tanıtım ve çeşitli organizasyonlarda yer almayı hedefleyen bu sektörün tek kuruluşudur.

AKDER, hedeflerini gerçekleştirmek için 2002 yılında Avrupa’da bu konuda hizmet vermekte olan benzer derneklerin oluşturduğu, Akışkan Gücü’nün Avrupa Birliği versiyonu diyebileceğimiz, CETOP(Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques)’a da üye olmuştur.

Yine 2007 yılında OAİB(Orta Anadolu İhracatçılar Birliği) tarafından oluşturulan MSSP(Makine Sanayi Sektör Platformu)’na üye olarak ülkemizde makine ihracatına destek vermeyi bir görev olarak üstlenmiştir.

Bu platform daha sonra MAKFED Makine İmalat Dernekleri Federasyonu’na dönüştürülerek tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. AKDER de bu federasyonun kurucu üyesi olmuştur.

AKDER; OAİB ve üyelerinin desteği ve teşvikiyle UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi adıyla bir eğitim merkezi kurmuş ve CETOP ’un tavsiyeleri doğrultusunda 2009 yılından bu yana Hidrolik ve Pnömatik eğitimleri vermektedir. AKDER, Perpa Ticaret Merkezi içinde B Blok Kat 12 No: 2086-2087-2088-2089 ’da bulunan kendi merkezinde veya istek halinde firma iş yerlerinde eğitimlerini devam ettirmektedir. Eğitime katılanlara AKDER Sertifikası verilmekte, istek halinde CETOP ’dan alınan yetki ile yapılacak bir sınav sonucu bütün Avrupa’da geçerli mesleki pasaport niteliğinde CETOP onaylı sertifika da verilebilmektedir. 

Sektör içinde kalite konusunda başvuru kaynağı olmak üzere TSE(Türk Standartları Enstitüsü) ile işbirliği yaparak Avrupa teknik standartlarının TS standardı olarak yayınlanması ve uygulanması konusunda aktif görev almıştır ve bu görevini halen de sürdürmektedir. Ayrıca üyelerinden oluşturduğu bir Ayna Komite kurarak kendi sektöründe uluslararası standart taslak çalışmaları için TSE’nin görüş oluşturmasında destek olmaktadır.

Kendi konusunda uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık desteği verebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip üyeleri mevcuttur. CETOP üyeliği ile Avrupa ölçeğinde akredite olmuş olan AKDER Akışkan Gücü Derneği, gerektiğinde bu kuruluştan da her türlü desteği alabilecek bağlantılara sahip bulunmaktadır.

 

AKDER Genel Sekreter

01.01.2024